Advisory Committee

Assistant Secretaries

Dr. Sourangsu Chatterjee Assistant Secretaries
Dr. Alok Mazumdar Assistant Secretaries
Dr. Arunangshu Ganguly Assistant Secretaries
Dr. Suvro Banerjee Assistant Secretaries

Sub committees

Registration

Dr. Arunangshu Ganguly Sub committees
Dr. Jayanta Saha Sub committees
Dr. Biswakes Majumdar Sub committees
Dr. Amit Kumar Ray Sub committees
Dr. Sunil Baran Roy Sub committees
Dr. Swapan Kumar Halder Sub committees
Dr. Dilip Kumar Sub committees
Dr. Sahidul Saikh Islam Sub committees
Dr. Bhuban Majhi Sub committees
Dr. Debasish Banerjee Sub committees

Audiovisual

Dr. Kanak Kumar Mitra Audiovisual
Dr. Sukumar Ghosh Audiovisual
Dr. Devanu Ghosh Roy Audiovisual
Dr. Lipika Adhikari Audiovisual
Dr. Debika Chatterjee Audiovisual
Dr. Debashish Mukhopadhyay Audiovisual

Exhibition

Dr. Manoranjan Mandal Exhibition
Dr. Saroj Mandal Exhibition
Dr. Sujit Kumar Pal Exhibition
Dr. Md. Azizul Haque Exhibition
Dr. Dipankar Mukhopadhyay Exhibition
Dr. Bimal K. Khetawat Exhibition

Transport

Dr.Chandan Misra Transport
Dr. Jayanta Sharma Transport
Dr. Abhijit Biswas Transport
Dr. Radhey Shyam Joshi Transport
Dr. R.L. Joshi Transport
Dr. Gautam Mistri Transport
Dr. Tapan Sinha Transport
Dr. Nirmalya Chakravarty Transport

Finance

Dr. Anil Mishra Finance
Dr. Bhabani Prasad Chattopadhyay Finance
Dr.Tarun Kumar Praharaj Finance
Dr. Ashok B. Malpani Finance
Dr. S.B. Nagori Finance
Dr. Dipankar Datta Finance
Dr. Arnab Datta Finance
Dr. Bijay Prakash Pandey Finance
Dr. Ranjan Kumar Sharma Finance

Catering

Dr. Buddhadeb Mukherjee Catering
Dr. Debdatta Bhattacharya Catering
Dr.Asok Kumar Mukherjee Catering
Dr. Ananda Bagchi Catering
Dr. Mahesh Kumar Choudhary Catering
Dr. Sambhu Nath Mukherjee Catering

Scientific

Dr. Soura Mookerjee Scientific
Dr. Pranab Kumar Biswas Scientific
Dr. Indranil Dutta, Scientific
Dr. Goutam Dutta Scientific
Dr. Sunip Banerjee Scientific
Dr. Spandan Bhadury Scientific

Souvenir

Dr. Achyut Sarkar Souvenir
Dr. Sankar Paul Choudhury Souvenir
Dr. Aftab Khan Souvenir
Dr. Asit Das Souvenir
Dr. Debashis Ghosh Souvenir
Dr. Prakash Kumar Hazra Souvenir
Dr. Saroj Soni Souvenir

Entertainment

Dr. Subhasis Ganguly Entertainment
Dr. Raja Ray Entertainment
Dr. Debabrata Mitra Entertainment
Dr. K.N. Siddiqui Entertainment
Dr. Udash Ch. Ghosh Entertainment
Dr. Vinod Kumar Binakiya Entertainment

Accommodation

Dr. Soumitra Kumar Accommodation
Dr. Dipankar Ghosh Dastidar Accommodation
Dr. Prakash Chandra Mandal Accommodation
Dr. Manojit Lodha Accommodation
Dr. B.R. Nath Accommodation

International Faculty

Dr. RabindraNath Chakraborty International Faculty
Dr. Suvro Banerjee International Faculty

Convocation

Dr. Abhijit Chatterjee Convocation
Dr. Munna Das Convocation
Dr. Jharna Dey (Roy) Convocation

National Advisors

Dr. S. Padmavati
Dr. M. Khalilullah
Dr. S.C. Manchanda
Dr. D.B. Pahlajani
Dr. M.J. Gandhi
Dr. B.K.Goyal
Dr. G.Cherian
Dr. Mrs.Lekha Pathak
Dr. K.K. Sethi
Dr. V.K.Bahl
Dr. H.K.Chopra
Dr. U. Kaul
Dr.Satyavan Sharma
Dr. Anil Kumar
Dr. P.C. Manoria
Dr. R.J. Manjuran
Dr. K.Venugopal
Dr. K.C. Goswami
Dr. H.M. Mardikar
Dr. Munna Das
Dr. U.C. Samal
Dr. P.P. Mohanan
Dr. C.N.Manjunath
Dr. K.C. Goswami
Dr. D. Sarma
Dr.P.Kerkar
Dr.Sundeep Mishra
Dr. S. Shanmugasundaram
Dr. Neil Bordoloi
Dr.B.Pinto
Dr.S.Ramakrishnan
Dr.Somamsundram
Dr. B.P. Singh
Dr.A.K. Pancholia
Dr. R Yadav
Dr.Mrs.I.Vijayalakshmi
Dr. T. Nair
Dr. S.N. Routray
Dr.S.N.Tiwari
Dr. R Sethi
Dr. M. Kapoor

Patrons

Dr.M.K.Chetri
Dr.A.K. Choudhury
Dr.K.B.Bakshi
Dr.J.C.Ghose
Dr.K.K.H. Siddiqui
Dr.D.C.Ghosh
Dr.S.C.Kundu
Dr.R.S.Mazumder
Dr.A.K. Maity
Dr.M. Panja
Dr.A.L. Dutta
Dr.S.S. Chatterjee
Dr.A.K. Kar
Dr.BhabotosBiswas
Dr.S.K. Paul
Dr.S.K. Lodh
Dr.Sukumar Mukherjee
Dr.Mrs. SudeshnaMazumder
Dr.Mrs. Jagadhhatri Roy
Dr. Anil K. Saha
Dr.G.C. Das
Dr.M. Sengupta
Dr.Avijit Banerjee
Dr.T.D. Bhattacherjee
Dr.Mrs. BanditaDas(Basu)
Dr.S.K.Charaborty
Dr.DebabrataMittra
Dr.Sadhan Chandra Roy
Dr.SrikumarSarkar
Dr.P.S. Banerjee
Dr.A.K.Khan
Dr.J Naik
Dr.D.K.Mazumder
Dr.ASatpati
Dr.U.N.Sarkar